VỀ BÊ TÔNG TUỔI TRẺ

Tiền thân là xí nghiệp xây dựng Tuổi Trẻ được thành lập năm 1995 tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

HTX vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ được tách ra thành lập ngày 10/10/2001 với 17 thành viên, sau 22 năm hình thành và phát triển, cùng sự quyết tâm cao của Ban lãnh đạo HTX. Đến nay, HTX Tuổi Trẻ trở thành HTX kiểu mới điển hình của Tỉnh Vĩnh Phúc được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ, bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, cùng nhiều giấy khen, huân chương khác nhau,…

Đọc thêm…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH

 

LOGO-SLOGAN

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC