Bê tông nhựa nóng (Bê tông asphalt)

    Bê tông nhựa nóng (hay còn gọi là bê tông Asphalt) là thành phần gồm hỗn hợp cấp phối gồm: đá, bột khoáng và nhựa đường, được sử dụng chủ yếu làm kết cấu mặt đường giao thông

    Mã sản phẩm asphalt
    Giá Liên hệ
    02113 840 070